DIGITREAD BLE SIEMENS SMART EXPERT – REGNER MED INTERNASJONAL VEKST

Digitread was recently appointed a Siemens Smart Expert for the marine industry. This means that Siemens recognizes Digitread as its foremost expert in this field.

Smart Expert er en klassifiseringsordning i regi av Siemens Digital Industries Software, og å bli utnevnt til Smart Expert for den maritime industrien betyr at Digitreads kompetanse på dette området har blitt verifisert. Smart Expert er et kvalitetsstempel som betyr at partnerne med dette stempelet både har spisskompetanse, evner og gjennomføringskraft til å lede PLM-prosjekter på en skikkelig måte.

– Kompetansen vår er den samme som før, men nå er det sertifisert at vi innehar denne ekspertisen innenfor den maritime sektoren, så på mange måter blir Smart Expert-utnevnelsen et slags bevis på at vi er en leverandør du kan stole på, sier Digitreads administrerende direktør, Magnus Normann.

Det er vanskelig å sammenligne ulike leverandører, men med Smart Expert-utnevnelsen har Digitread fått et kvalitetsstempel fra programvareutvikleren Siemens der de går god for at Digitread er de fremste ekspertene innen maritim industri world wide.

– Dette er også en anerkjennelse for den norske maritime industrien. Den kompetansen som vi har opparbeidet oss gjennom flere år har vi fått takket være våre kunder som har gitt oss spennende prosjekter å jobbe med. Derfor skylder vi også kundene våre en stor takk for at dette ble mulig, fortsetter Normann.

Nye muligheter
Digitread er kanskje best kjent i Norge, men de har også arbeidet med flere store internasjonale prosjekter innen den maritime industrien. Som Smart Expert blir de automatisk prekvalifisert for å utføre enda flere internasjonale oppdrag. Styreleder Helge Keilen, som også er ansvarlig for det internasjonale marine markedet, kommenterer det på denne måten:

– Vi er den eneste samarbeidspartneren til Siemens som er Smart Expert innenfor marin industri. Derfor er vi både stolte og ydmyke over å ha fått denne anerkjennelsen. Det er lenge siden vi begynte å merke økt internasjonal etterspørsel og vi har mange internasjonale kunder allerede i markeder som Tyskland, Polen, Spania, Nederland, Canada, Storbritannia, Kroatia og Ukraina, forklarer han.

– Med dette viser Siemens at de bruker oss som sin maritime ekspert. Det vil åpne nye dører for oss, og dermed også nye muligheter. Utnevnelsen som Smart Expert vil også få positiv innvirkning for virksomheten ved kontorene våre i Litauen og Hamburg, konkluderer Kjeilen.

PUBLISHED: April 30th 2020