DIGITREAD INVITERT TIL STATSMINISTEREN

Hvert år inviterer statsministeren til toppmøter om forskning og høyere utdanning. Blant de inviterte på årets toppmøte i februar var Digitreads styreleder Helge Kjeilen.

Tema for toppmøtet var hvordan universitetene, høyskolene og næringslivet kan samarbeide bedre, slik at vi utdanner kandidater som fremtidens næringsliv etterspør. Fokus ble også satt på hvordan vi kan få flere studenter til å ønske å skape nye arbeidsplasser.
– Dette er veldig viktige temaer, og vi er særlig opptatt av samarbeidet mellom næringsliv og akademia. Blant annet samarbeider vi for eksempel tett med NTNU og HSN Kongsberg om en rekke forskningsprosjekter og sommerprosjekter som involverer studenter. I forbindelse med studie innen Systems Engineering har vi også masterstudenter hos oss som studerer 50 prosent og arbeider hos oss de resterende 50. Ett semester av dette studiet blir gjennomført ved utenlandske læresteder. Da tar studiene tre år i stedet for halvannet, men til gjengjeld får de med seg verdifull erfaring og kunnskap som de ikke kan tilegne seg på den samme måten verken via bøker eller på forelesninger, forklarer Kjeilen når vi spør om hvorfor Digitread deltok på toppmøtet.

Gruppediskusjoner om viktige tema
Selve møtet startet med en innledning med statsminister Erna Solberg, fulgt av flere andre innlegg av blant andre konsernsjef i Norsk Hydro, Svein Richard Brandtzæg og Steinar Holden som er professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Deretter var det lagt opp til diskusjon i grupper om ulike emner.
– Det er alltid inspirerende å få innsikt i andres erfaringer og å få anledning til å dele tanker. Det er veldig viktig at vi produserer studenter som får jobb. Med en stadig økt digitalisering innenfor nærmest alle samfunnsområder vil det skapes nye utfordringer og da trenger vi studenter som har riktig bakgrunn.
– Alt i alt var dette et veldig bra møte som jeg er glad vi deltok på, og jeg håper politikerne fikk med seg nyttige innspill når de nå skal i gang å lage en ny stortingsmelding om samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet. Formålet med stortingsmeldingen er at samfunnet skal ha tilgang på relevant kompetanse i en tid der kompetansebehovene endrer seg. Dette er ting vi er veldig opptatt av, avslutter Kjeilen.

Forsidefoto: Stortinget

PUBLISHED: February 27th 2019