INDUSTRIELL IOT PÅ EN ENKEL MÅTE

Digitread har nettopp installert den første digitale løsningen som overvåker flytende tørrdokker ved hjelp av sensorer og presenterer resultatene på en app med navnet SmartDock.

Rett før jul skrev vi om SmartDock-appen som var under utvikling og hvor hensikten var å samle inn sensordata fra flytedokker og presentere dem via en app.

(Link til forrige artikkel)

Behovet for denne typen løsninger kom tydelig til syne i høst da det hadde skjedd flere uønskede, kritiske hendelser i forbindelse med flytedokker både i Norge, Tyskland, Danmark og Russland. Med bedre monitorerings- og varslingssystemer ville kanskje noen av disse hendelsene vært unngått.

I korte trekk går løsningen, som Digitread har utviklet, ut på å samle inn data fra ulike sensorer som dokkene allerede er utstyrt med og sende dem til en skyløsning. Via SmartDock-appen kan man så avlese kritiske sensordata eller motta alarmer hvis noe unormalt oppstår, for eksempel via telefonen. Med denne løsningen blir helsetilstanden til dokken presentert i sanntid.

 Christoffer Lange og Torben Stachowski fra Digitread″

Christoffer Lange og Torben Stachowski fra Digitread″

Pilotprosjekt i Tyskland

Representanter fra Digitread reiste nylig til et verft i Tyskland hvor de foretok den aller første installasjonen. Hardwaren som ble installert består av to fysiske enheter. En PLS og en IoT-gateway. PLS’en fungerer som en slags hub som samler inn signaler fra ulike sensorer som allerede finnes om bord på flytedokken. Signalene som PLS’en samler inn sendes videre til en IoT-gateway som laster dataene opp i MindsPhere, Siemens sin industrielle IoT-plattform.

– SmartDock-appen var allerede ferdig utviklet da vi ankom Tyskland, så ute på verftet var det bare snakk om et par timers jobb før vi hadde koblet til boksene våre og fått en velfungerende løsning mellom sensorene på tørrdokken og SmartDock-appen via den skybaserte løsningen. Allerede dagen etter presenterte vi dette for verftet. De var veldig fornøyde og så umiddelbart nytteverdien av det nye verktøyet vi hadde utviklet for dem, forklarer Christoffer Lange som er Industrial IoT Product Manager i Digitread.

– Istedenfor å sette i gang et stort IT-prosjekt, ønsker vi å ha en smidig tilnærming. I praksis betyr det at vi gir kunden en rask prototype med sanntidsdata fra virksomheten. Med ekte data for hånden vil kunden selv se de store mulighetene som bruk av Industriell IoT vil kunne gi dem, fortsetter han.

Gjør det enkelt

Helge Kjeilen som er styreleder i Digitread er også godt fornøyd med utviklingen av den nye appen og øyner store muligheter til å lage tilsvarende løsninger som gjerne kan være teknisk avanserte, men som samtidig er enkle og raske å implementere:

– Vi hører stadig om avanserte IoT-løsninger og om lange utviklingsløp for å få ulike løsninger til å fungere. Med dette prosjektet har vi vist at det er mulig å gi kundene våre en stor merverdi på et tidlig tidspunkt uten at utviklingen trenger å være lang og avansert. Det er denne måten vi ønsker å arbeide på i fremtidige prosjekter også, sier Kjeilen til slutt.

PUBLISHED: February 04th 2019