MED MENDIX KAN DU UTVIKLE APPLIKASJONER SELV UTEN Å KUNNE KODE

Nå tilbyr Digitread det internasjonalt anerkjente utviklerverktøyet Mendix som gjør det enklere og raskere å utvikle applikasjoner.

– Vi er veldig glade for at vi kan tilby Mendix som en del av produktporteføljen vår. Dette apputviklingsverktøyet nyter stor internasjonal anseelse og brukes nå av mer enn 4 000 virksomheter og 120 000 utviklere over hele verden. Det er også mer enn 100 universiteter som underviser i bruk av Mendix. Årsaken til interessen og suksessen ligger først og fremst i de mulighetene programmet gir for å hente data fra underliggende systemer og presentere dem i et nytt, delikat og moderne grensesnitt. Når vi bruker Mendix for å utvikle apper kan vi gjøre utviklingen på en veldig enkel, smidig og fremfor alt rask måte, sier Helge Keilen i Digitread.

Tre nivåer
Digitread vil selge selve programvaren for de kundene som ønsker å utvikle egne applikasjoner selv. I tillegg vil de tilby bruk av Mendix sammen med Teamcenter, eller bruke Mendix til å utvikle applikasjoner for de kundene som vil ha en nøkkelferdig løsning og ikke ønsker å tenke på hvordan selve appen skal lages.
– Det er et fascinerende verktøy, særlig siden det er så enkelt og fleksibelt å bruke. Vi kan for eksempel bygge opp hele strukturen i appen og utvikle en ferdig og velfungerende løsning for kundene våre. Dersom de ønsker å gjøre endringer på egenhånd, foreta noen tilpasninger, eller videreutvikle appen, så kan de gjøre det selv hvis de ønsker det. Og hvis de ikke ønsker å gjøre slike ting selv, så er vi her for å hjelpe dem og gjør det mer enn gjerne for dem, forklarer Kjeilen

Mange bruksområder og nye markeder
– Med Mendix vil vi også kunne tilby smidige og brukervennlige løsninger for kunder innen andre næringer enn det som har vært våre tradisjonelle kundegrupper for eksempel innen industri og maritim virksomhet. Mendix blir benyttet til å utvikle nye tjenester til helsesektoren, finans- og forsikringsbransjen, logistikkvirksomheter og mange andre næringer. Derfor kan vi nå tilby våre tjenester til mange andre bransjer og næringer enn tidligere, avslutter Kjeilen.

Les mer om Mendix på våre produktsider:
https://digitread.com/products/mendix/

PUBLISHED: April 23rd 2020