Foto: Pål Leren og Eric Denison

Foto: Pål Leren og Eric Denison

SIMULERER VIRKELIGHETEN

Radionor Communications har anskaffet et simuleringsprogram de benytter til å beregne at utstyret de lager klarer de påkjenningene som det kommer til å bli utsatt for. Resultatet er at det har blitt enklere og raskere å foreta simuleringer, samt at beregningene blir mer nøyaktige.

Radionor Communications driver med taktisk IP-basert radiokommunikasjon i lukkede nettverk og leverer løsninger både til forsvaret og sivile kunder. I markedet for bemannede og ubemannede fly tilbyr Radionor produkter som festes til flykroppen, for eksempel antenner til Kystverkets overvåkingsfly:

ATLE SÆGROV
CEO i Radionor Communications

– Utstyret må ha riktige aerodynamiske egenskaper og spesielt hvis flyene går fort er det viktig at vi får tallfestet disse egenskapene. Aerodynamikk har også stor betydning for bakkeinstallasjoner hvor antenner står på utsatte steder. Da må vi vite hvor mye vindtrykk de tåler og hvor mye krefter installasjonene utsettes for. Etter at vi skaffet oss simuleringsverktøyet FloEFD kan vi nå gjøre simuleringer på en enkel måte og få de svarene vi trenger raskt. Simuleringene gjør vi direkte i Solid Edge, som er det CAD-programmet vi pleier å bruke. FloEFD er nemlig en add-on som er fullintegrert med Solid Edge, sier Atle Sægrov som er CEO i Radionor Communications.
Radionor benytter også FloEFD for å beregne termodynamiske egenskaper. Da kan de for eksempel simulere hvordan varmen transporteres ut fra et produkt og hvordan dette endres med vindforholdene.

Finere analyser
Hos Radionor beregnet de aerodynamikk og termodynamikk tidligere også, men beregningene var mye grovere.
– Nå blir analysene mye mer nøyaktige og det har blitt mye enklere å tilegne seg kunnskap om de kritiske punktene som utsettes for mest stress i et design. Nå avdekker vi disse punktene og gjør nøyaktige styrkeberegninger på dem, istedenfor å overdimensjonere konstruksjonen for å være på den sikre siden. Vi starter gjerne med en grov analyse som gir noen indikasjoner, deretter finjusterer og raffinerer vi hvor nøyaktig simuleringen skal være på de forskjellige stedene i modellen.

Enkelt å bruke
I Solid Edge dukker simuleringsprogrammet FloEFD opp som en ekstra meny hvor du blant annet kan legge til litt vind hvis du er ute etter aerodynamiske resultater. Da får du opp en virtuell vindtunnel som danner et volum rundt produktet. Deretter kan du for eksempel øke vindhastigheten til mange hundre kilometer i timen og kjøre en simulering:
– Når simuleringen er ferdig får du blant annet det totale vindpresset i Newton og du kan også få animasjoner som viser hvordan vinden blåser. Holder du på med varmesimulering, kan du se hvordan varmen strømmer ut, nærmest som et varmekart over produktet. Da blir det mye enklere for oss å sette kjøleribber nøyaktig der de trengs, eller bytte til andre materialer hvis det er nødvendig. Solid Edge kan vi jo fra før og har det nærmest i fingrene, derfor er det lettvint at FloEFD er en del av den helheten vi allerede kjenner. FloEFD er dessuten veldig intuitivt og enkelt siden du slipper å eksportere data fra et program til et annet for å gjøre simuleringer. Så for å komme i gang med dette trengte vi faktisk bare noen få timer opplæring, sier Sægrov til slutt.

PUBLISHED: March 29th 2019