SØKER ETTER FLERE MEDARBEIDERE TIL TROSS FOR KORONASITUASJONEN

Digitread har som mange andre merket konsekvensene av Covid-19, men takket være en offensiv holdning har de kommet styrket gjennom krisen. Nå rigger de selskapet for fortsatt vekst.

– Vi merket krisen godt. Særlig de første to ukene var det nesten full stopp. Mange av kundene våre har imidlertid vært i en mye tøffere situasjon enn oss. For flere av dem brøt verdikjedene sammen. Konsekvensen ble at de ikke fikk varer samtidig som kundene sluttet å bestille. Så dramatisk ble heldigvis aldri situasjonen for oss, sier administrerende direktør Magnus Normann i Digitread.

Offensiv holdning
En viktig del av Digitreads virksomhet er kurs og opplæring. Mye av opplæringen skjer i kurslokalene i Sandvika, men da landet ble stengt i mars kunne de ikke lenger drive kursvirksomhet på vanlig måte.
– Kundene våre satt på hjemmekontor og det samme gjorde medarbeiderne våre, men vi nektet at kunstige barrierer skulle stoppe kursvirksomheten fordi vi ikke kunne ha tradisjonell klasseromsundervisning, fortsetter Normann.

Løsningen ble å gjennomføre kursene digitalt ved å bruke Teams som verktøy. Parallelt økte de kundekontakten og formidlet at det ikke fantes gode grunner til å slutte med kompetansehevende arbeid, eller å stoppe prosjekter på grunn av Covid-19.

Et annet viktig tiltak var at Digitread, sammen med sin finansieringspartner, fikk på plass en finansieringsløsning som gjorde at de kunne tilby finansiering av nye prosjekter. Det gjaldt ikke bare programvaren, men også implementeringen og inndekning av kundens interne prosjektkostnader.

– Dette ble oppfattet veldig positivt hos kundene våre og gjorde virkelig en forskjell, sier Normann, og fortsetter:

– Vi ble ekstremt opptatt av å finne nye muligheter. Det ble nærmest som å sette hele virksomheten vår på speed noen uker. Men det ga resultater og vi klarte å gjennomføre kurs, workshops, studier og analyser. Faktisk har vi kurset flere og solgt mer programvare under koronakrisen enn vi gjorde før, tilføyer han.

Digitalisering en del av løsningen
Mange bedrifter har investert for lite i IT. I stedet for å utvikle bedre prosesser og digitale løsninger har de sørget for vekst ved å ansette flere. Det har ført til at mange av dem sitter med løsninger som ikke evner å ta opp i seg de digitale mulighetene. Slike selskaper har faktisk opparbeidet seg en teknologisk gjeld. Styreleder i Digitread, Helge Kjeilen, mener at bedriftene bør bruke tiden vi er inne i nå til å digitalisere virksomhetene sine:

– Selskapene bør utnytte de eventyrlige mulighetene som finnes. Slik som situasjonen er nå blir det for eksempel enda mer aktuelt å fjernmonitorere utstyr enten det er utstyr på et avgrenset fabrikkområde, et skipsverft eller utstyr ombord på et skip. De gode digitale løsningene som finnes gjør også at man trenger å reise mindre, og det er jo et godt poeng i dag. Isteden kan vi lage komplette applikasjoner for fjernmonitorering. Med den teknologien som nå er tilgjengelig er dette «lavt hengende frukt». Løsninger innen IoT kan være på plass i løpet av få uker og gir store gevinster. Da er man ikke lenger avhengig av geografisk nærhet for å overvåke utstyr og prosesser, men kan gjøre det fra hvor som helst, understreker Kjeilen og får støtte fra Normann:

– På mange måter er vi inne i en situasjon der kortene blir samlet inn, stokket og delt ut på nytt. Under slike omstendigheter er det ingen som vil oppleve suksess ved å sitte på gjerdet og vente. Enhver nedtur er også en potensiell opptur, men da kreves det aktiv handling. Hvis du vil vinne i markedet må du være blant dem som stikker seg ut og viser vei, påpeker Normann.

– Det skal vi hjelpe våre kunder med.

Vil ansette flere
Før koronakrisen var Digitread i ferd med å ansette flere folk for å møte den veksten de så komme. Disse ansettelsesprosessene ble midlertidig stanset, men nå er selskapet igjen ute for å søke etter flere medarbeidere:

– Digitread har kommet styrket ut av koronasituasjonen og nå er vi på vei inn i en ny vekstfase hvor vi stadig får flere oppdrag og mer å gjøre. Derfor er vi veldig glade for at vi igjen kan søke etter nye, fremtidsrettede medarbeidere som brenner for å utvikle gode digitale løsninger og skape merverdi for kundene våre, avslutter Normann.

PUBLISHED: July 03rd 2020