YARD MANAGER – DET DIGITALE VERFTET

Digitread har utviklet en løsning for overvåking av flytedokker, og hvor resultatene presenteres i SmartDock-appen. Neste steg er å lage løsninger som skal digitalisere hele skipsverft.

Basert på de gode erfaringene knyttet til overvåkingssystemet for flytedokker og SmartDock har Digitread startet arbeidet med å utvide løsningen til andre bruksområder på skipsverft. Det naturlige er å starte enkelt og samle inn sensordata fra tekniske installasjoner som allerede finnes på verftene. Data fra vinsjer, maskiner, tanker og elektriske anlegg samles inn, sendes til MindSphere, prosesseres og presenteres i en applikasjon som har fått det foreløpige navnet «Yard Manager».

En del prosesser kan ikke monitoreres med sensorer. De må sjekkes ved hjelp av visuell kontroll. Tradisjonelt har man gjerne brukt manuelle sjekklister på papir for å gjennomføre slike kontroller. Det er mange fordeler med å bruke digitale sjekklister istedenfor papir, ikke minst er det arbeidsbesparende. For eksempel kan kontrolløren utstyres med en app på telefonen eller tablet. Yard Manager-appen kan settes opp slik at kontrolløren tvinges til å foreta inspeksjoner i en viss rekkefølge hvis det er nødvendig, eller slik at kontrollrunden ikke kan avsluttes før alle sjekkpunkter virkelig er kontrollert. På den måten blir kvaliteten på kontrollrundene bedre, og da øker også sikkerheten.

Dersom kontrolløren finner avvik under visuell kontroll av en enhet, eller finner en konstruksjon som er skade eller svekket, kan han bruke mobilkameraet for å ta et bilde som dokumentasjon. Kanskje kan han også sende en arbeidsordre om utbedring av skaden direkte fra der han er via den samme appen. Installasjoner kan også utstyres med QR-koder slik at kontrolløren kan hente inn ytterligere info om konstruksjonen dersom han trenger det mens han er på sjekkrunden ved å benytte QR-kodeleseren på mobilen.

Siden dataene fra de digitale sjekklistene samles inn etter et bestemt system hver gang og lagres digitalt blir det enklere å benytte dataene for analyse. Digital innsamling av data gjør det også enklere å følge utviklingen over tid, samt å sammenstille sjekklistedata med data som er samlet inn via sensorer.

Ideen bak det digitale verftet er å samle all informasjon fra sensordata knyttet til arbeidsprosesser, elektroniske sjekklister, sikkerhetssystemer knyttet til kameraovervåking, brann, vannlekkasjer og adgangskontroll i ett og samme system, nemlig Yard Manager. På den måten vil verftseierne få bedre oversikt over helheten på verftet. De kan følge prosesser i sanntid og få tidlig varsling hvis noe kritisk er i ferd med å oppstå.

Yard Manager vil øke sikkerheten, gi bedre oversikt og større forutsigbarhet. Og – ikke minst – Yard Manager er skalerbar. Man kan begynne med de aller enkleste tingene først, få en løsning raskt opp, for deretter å bygge ut trinn for trinn etter hvert som nye behov oppstår eller nye bruksområder avdekkes.

PUBLISHED: October 31st 2019